Co je znak?Znak je trvalé znamení na štítě, vytvořené podle příslušných heraldických pravidel, charakterizující zpravidla nějakou územní jednotku (obec, město, kraj, zemi, stát či jiné územní společenství), případně právnickou osobu. V češtině často dochází k záměně s pojmem erb. Zatímco erb chápe heraldika jako znamení dědičné v rámci vlastního rodu, znak je znamením nedědičným, vycházejícím a identifikujícím majitele nejčastěji z jeho funkce, případně se jedná o znak určitého úřadu, společenství atd., jenž má všeobecnou platnost. Lze tedy hovořit o znaku biskupa či znaku biskupství, ale o erbu šlechtice.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Znak_(heraldika)Co je městský znak?Městský znak je jedním z reprezentačních symbolů města. Zpravidla se jedná o zobrazení předmětu, nějakého výjevu či kombinaci několika menších dílů, a to v jednoduchém grafickém zpracování. Tvar znaku je odvozen od tvaru erbů šlechtických rodů. Znaky bývalých pánů jsou mnohdy i dnes v městských znacích zakotveny.

Zdroj: www.wikipedia.cz/wiki/Městský_znak