Legislativa

S naší činností jsou spojené hlavně dva zákony. Zákon o obcích a autorský zákon. Níže naleznete jejich plné znění. Postupně budeme přidávat výtažky z těchto zákonů pro snadnější orientaci.

Zákon o obcích

Autorský zákon